Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, TASAGRAM-TSG METAL TASARIM REKLAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (bundan sonra şirket olarak hitap edilecek), tüketiciye satışını yaptığı,  aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı                                   : TASAGRAM-TSG METAL TASARIM REKLAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi                                    : Fevziçakmak Mah. Şehit İbrahim Betin Cad. B1 Blok No:4R Karatay/KONYA

Telefon                                  : 0 501 067 07 90

Faks                                       :

Email                                     :[email protected]

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:             

Adı/Soyadı/Ünvanı               :

Adresi                                    :

Telefon                                  :

Faks                                       :

Email                                     :

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Mal/Ürün/Hizmet türü        :

Marka/Model                       :

Rengi                                     :

Adedi                                     :

Satış Fiyatı(KDVsiz)            :

Kargo Ücreti                        :

Ödeme Şekli                         :

Teslimat Adresi                    :

Teslim Edilecek Kişi            :

Fatura Adresi                       :

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER:

5.1 – Tüketici, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için şirketin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde  tüketicinin gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden şirket sorumlu tutulamaz.

5.4 – Şirket, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik onayı tüketici tarafından onaylanması ve bedelinin tüketicinin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, şirket ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6– Ürünün tesliminden sonra tüketiciye ait kredi kartının şirketin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini şirkete ödememesi halinde, tüketicinin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde şirkete gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri tüketiciye aittir.

5.7– Tüketici, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu şirkete bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde tüketici siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. tüketicinin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

5.8– Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için şirkete gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri tüketici tarafından karşılanacaktır.

5.9– İşbu sözleşme, tüketici tarafından elektronik ortamda onaylanıp geçerlilik kazanır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI:

Tüketici, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde şirkete faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya tüketiciye teslim edilen ürünün şirkete gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli tüketiciye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile  iade edilen ürünün kargo bedeli tüketici tarafından karşılanır.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, kişiye özel tasarımlı ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Konya Tüketici Hakem Heyetleri ile Konya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda tüketici tarafından işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI:                                                                                          

KURUM ADI : TASAGRAM- TSG METAL REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES : Fevziçakmak Mah. Şehit İbrahim Betin Cad. B1 Blok No:4R Karatay/KONYA

TEL : 0 501 067 07 90

FAX :

İMZA :

ALICI :

AD/SOYAD   :

ADRES   :

TEL :

FAX :

İMZA :